JannisPiperisvše proVaši střechupráceizolatérsképokrývačskéklempířské a výškové
CREATED BY SCRAP
Jannis Piperis, Žebětínská 1, 62300 Brno, tel./fax: 539 012 481, mobil: 603 215 641
e-mail: piperis@volny.cz      CREATED BY SCRAP